Verplichting of wens?

Als je besluit om uit elkaar te gaan betekent dit niet dat je niet meer samen ouders bent van jullie kinderen. Dit blijft een leven lang. Zolang de kinderen nog niet volwassen zijn zullen jullie samen de zorg en de daarbij horende kosten voor jullie kinderen dragen.
Het maken van een ouderschapsplan is verplicht in Nederland. Verplicht klinkt nooit zo heel erg leuk maar ik heb ervaren dat dit plan zowel jullie als jullie kinderen helpt na een scheiding.

Er zijn 5 afspraken die in ieder geval in het ouderschapsplan moeten staan. Dat zijn afspraken over:

  • – de zorg voor en de opvoeding van de kinderen

  • – hoe en hoe vaak jullie elkaar informeren over de kinderen

  • – hoe jullie samen belangrijke beslissingen nemen over de kinderen

  • – hoe jullie de kosten voor de verzorging en opvoeding verdelen

  • – hoe jullie de kinderen hebben betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan

Verder kunnen jullie alles afspreken wat jullie belangrijk vinden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan afspraken over bedtijden of afspraken over hoe je over elkaar praat waar de kinderen bij zijn. Alles is mogelijk.
Doordat de inhoud van een ouderschapsplan een ruime mogelijkheid heeft om met elkaar af te spreken wat jullie belangrijk vinden voor de kinderen is het een waardevol document. Het helpt jullie ook om met elkaar in gesprek te gaan als een van de afspraken in het plan niet of niet meer worden nageleefd. Het kan natuurlijk best dat er gedurende het verstrijken van de tijd nieuwe omstandigheden zijn waardoor een eerder gemaakte afspraak bijgesteld moet worden.
Ik merk dat het goed is als jullie ieder jaar het ouderschapsplan samen doornemen. Dit hoeft natuurlijk geen uren te duren maar het is belangrijk dat jullie het samen nog steeds eens zijn over wat er in het plan staat. Dit kan door jullie zelf worden georganiseerd of door mij als jullie dit fijner vinden. Wij bespreken dan punt voor punt welke afspraken er zijn gemaakt en of deze misschien aangevuld of veranderd moeten worden.
Het jaarlijks bespreken van het ouderschapsplan zorgt ervoor dat jullie contact open en duidelijk blijft voor de kinderen. Als de kinderen de leeftijd hebben dat ze het begrijpen, vertel ze dan ook dat jullie samen het plan weer gaan doornemen en vergeet vooral niet te vragen hoe zij de afspraken hebben ervaren. Misschien hebben zij zelfs wel tips voor jullie.
Dat het ouderschapsplan verplicht is maakt dus eigenlijk niet zoveel uit. Als ouders van minderjarige kinderen is het veel eerder een wens die jullie hebben om zoveel mogelijk goed te regelen voor de kinderen. Daar is dit plan een prima instrument voor. Ik help jullie heel graag met het maken van dit plan.